VLT® Soft Starter MCD 600

Shows 68 product(s)

MCD60020BT5S1X20CV2
Повторно конфигуриране

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор,(0020) 20 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC,(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to: MCD60020BT5S1X20CV2

Код на модела: MCD60020BT5S1X20CV2
MCD60042BT5S1X20CV2
Повторно конфигуриране

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор,(0042) 42 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC,(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to: MCD60042BT5S1X20CV2

Код на модела: MCD60042BT5S1X20CV2
MCD60069BT5S1X20CV2
Повторно конфигуриране

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор,(0069) 69 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC,(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to: MCD60069BT5S1X20CV2

Код на модела: MCD60069BT5S1X20CV2
MCD60086BT5S1X20CV2
Повторно конфигуриране

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор,(0086) 86 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC,(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to: MCD60086BT5S1X20CV2

Код на модела: MCD60086BT5S1X20CV2
MCD60129BT5S1X20CV2
Повторно конфигуриране

VLT® Soft Starter MCD 600
(B) С вътр. байпас контактор,(0129) 129 A, (5) Три фази 200 – 525 V AC,(S1) Размер на корпуса 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 V AC или 220~240 V AC
Other options according to: MCD60129BT5S1X20CV2

Код на модела: MCD60129BT5S1X20CV2

Преглед: