VLT® Compact Starter MCD 201/202

Shows 38 product(s)

175G5170

MCD201037T4CV3

MCD201037T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 201
37 kW 75 A : 4–6 : 594
Трифазни, 200 – 440 V AC
Контролно напрежение: 110/240V AC или 440V AC
(B) B-Рамка

Код на модела: MCD201037T4CV3

175G5171

MCD201045T4CV3

MCD201045T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 201
45 kW 85 A : 4–6 : 594
Трифазни, 200 – 440 V AC
Контролно напрежение: 110/240V AC или 440V AC
(B) B-Рамка

Код на модела: MCD201045T4CV3

175G5172

MCD201055T4CV3

MCD201055T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 201
55 kW 100 A : 4–6 : 594
Трифазни, 200 – 440 V AC
Контролно напрежение: 110/240V AC или 440V AC
(B) B-Рамка

Код на модела: MCD201055T4CV3

175G5173

MCD201075T4CV3

MCD201075T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 201
75 kW 140 A : 4–6 : 594
Трифазни, 200 – 440 V AC
Контролно напрежение: 110/240V AC или 440V AC
(C) C-Рамка

Код на модела: MCD201075T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3

MCD201090T4CV3

MCD201090T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 201
90 kW 170 A : 4–6 : 594
Трифазни, 200 – 440 V AC
Контролно напрежение: 110/240V AC или 440V AC
(C) C-Рамка

Код на модела: MCD201090T4CV3

Преглед: