VLT® Compact Starter MCD 201/202

Shows 37 product(s)

MCD201007T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201007T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(007) 7 kW 18 A : 4–6 : 354, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201007T4CV3
MCD201015T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201015T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(015) 15 kW 34 A : 4–6 : 354, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201015T4CV3
MCD201018T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201018T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(018) 18 kW 42 A : 4–6 : 354, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201018T4CV3
MCD201022T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201022T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(022) 22 kW 48 A : 4–6 : 354, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201022T4CV3
MCD201037T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201037T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(037) 37 kW 75 A : 4–6 : 594, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201037T4CV3
MCD201045T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201045T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(045) 45 kW 85 A : 4–6 : 594, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201045T4CV3
MCD201055T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201055T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(055) 55 kW 100 A : 4–6 : 594, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201055T4CV3
MCD201075T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201075T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(075) 75 kW 140 A : 4–6 : 594, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201075T4CV3
MCD201090T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201090T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(090) 90 kW 170 A : 4–6 : 594, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201090T4CV3
MCD201110T4CV3
Повторно конфигуриране

MCD201110T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200
(110) 110 kW 200 A : 4–6 : 594, (T4) Трифазен 200-440 VAC,

Код на модела: MCD201110T4CV3

Преглед: