VLT® Refrigeration Drive FC 103

Shows 27 product(s)

134F8783

FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P22KT4E55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9051

FC-103P90KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P90KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P90KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0754

FC-103P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P5K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0755

FC-103P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: A5
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P7K5T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G0756

FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI филтър клас A1 / B
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P11KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: