VLT® HVAC Drive FC 102

Shows 794 product(s)

131B1271

FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / Тип 1
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1272

FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / Тип 1
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1273

FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP21 / Тип 1
RFI клас A1/B (C1)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P11KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1274

FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (P55) IP55 / тип 12 зад. плат.
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1275

FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP55 / тип 12
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: B1
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код.

Код на модела: FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: