VLT® HVAC Basic Drive FC 101

Shows 77 product(s)

131N0180

FC-101P1K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P1K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P1K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0181

FC-101P2K2T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P2K2T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P2K2T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0182

FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
2,2 kW / 3,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P2K2T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0183

FC-101P3K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P3K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
3,0 kW / 4,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P3K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0184

FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
3,0 kW / 4,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P3K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0185

FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P4K0T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0186

FC-101P4K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P4K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
4,0 kW / 5,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P4K0T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0187

FC-101P5K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

FC-101P5K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P5K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P5K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0188

FC-101P5K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P5K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
5,5 kW / 7,5 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P5K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0189

FC-101P7K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P7K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P7K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0190

FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
7,5 kW / 10 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P7K5T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0191

FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P11KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0192

FC-101P11KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P11KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
11 kW / 15 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P11KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0193

FC-101P15KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P15KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P15KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0194

FC-101P15KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P15KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
15 kW / 20 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P15KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0195

FC-101P18KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P18KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P18KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0196

FC-101P18KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P18KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
18,5 kW / 25 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P18KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0197

FC-101P22KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P22KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P22KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0198

FC-101P22KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P22KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P22KT4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0201

FC-101P30KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P30KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P30KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: