VLT® HVAC Basic Drive FC 101

Shows 77 product(s)

131L9873

FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9875

FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
30 kW / 40 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P30KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9881

FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P37KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9882

FC-101P37KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P37KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P37KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9883

FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P37KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9888

FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
37 kW / 50 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P37KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9889

FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P45KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9891

FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P45KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9896

FC-101P45KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P45KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
45 kW / 60 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H6
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P45KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9897

FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P55KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9899

FC-101P55KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P55KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P55KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9905

FC-101P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P75KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9907

FC-101P75KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P75KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P75KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9912

FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H7
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P75KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9913

FC-101P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P90KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9915

FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P90KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9920

FC-101P90KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P90KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
90 kW / 125 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP20 / зад. плат. шаси
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Без локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: H8
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P90KT4P20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0177

FC-101PK75T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101PK75T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
0,75 kW / 1,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101PK75T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0178

FC-101PK75T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101PK75T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
0,75 kW / 1,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A1/B (дълж. каб.)(C1)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101PK75T4E5AH3XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N0179

FC-101P1K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Честотни преобразуватели
FC-101P1K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
1,5 kW / 2,0 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54 (без ТИП 12)
RFI клас A2 (C3)
Няма спирачен модул
Алфа цифров LCP
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: I2
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-101P1K5T4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Преглед: