VACON® 100 INDUSTRIAL

Shows 21 product(s)

132X2477

70-AB3L00045W04B221BM26-000080608

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0004-5+SDE5+SEBJ+DPAP
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 4 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с SUB-D (D9) Кон.
E Slot: STO и ATEX:II(2)GD с термистор
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0004-5+SDE5+SEBJ+DPAP

135N0650

70-AB3L00315W05B521BM26-00064061

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0031-5+SRBT+IP54+FBIE
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 31 A,IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0031-5+SRBT+IP54+FBIE

135N2218

70-AB3L00125W04B521BM26-00063943

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0012-5+SRBT+IP54+FBIE
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 12 A,IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0012-5+SRBT+IP54+FBIE

135N2219

70-AB3L00615W06B521BM26-00062115

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0061-5+SRBT+IP54+FBIE
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 61 A,IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 06
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0061-5+SRBT+IP54+FBIE

135N3210

70-AB3L00035W04B221BM26-00076267

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0003-5+SCB1
VACON 100 Industrial
380 – 500 V AC, 3 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: 6DI/DO (програм., DI или DO)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0003-5+SCB1

Преглед: