VACON® 100 FLOW

Shows 23 product(s)

137G1177

70-AB3L00055W04B220BM2H-000095570

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0005-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+FBIE
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 5 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с връзки с резба
E Slot: STO и ATEX:II(2)GD с термистор
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0005-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+FBIE

137G1178

70-AB3L00385W06B220BM2H-000095571

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+FBIE
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 38 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с връзки с резба
E Slot: STO и ATEX:II(2)GD с термистор
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 06
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+FBIE

137G5715

70-AB3L01405W08B520BM2H-000099923

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SDB2+SRBT+IP54+FL03+DPAP+FBIE
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 140 A,IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NO), Термистор
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 08
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SDB2+SRBT+IP54+FL03+DPAP+FBIE

Преглед: