VACON® 100 FLOW

Shows 23 product(s)

135N0961

70-AB3L00465W06B220BM2H-00049234

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0046-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 46 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 06
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0046-5-FLOW

135N0962

70-AB3L00235W05B220BM2H-00049233

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0023-5-FLOW

135N2400

70-AB3L00035W04B220BM2H-00047833

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0003-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 3 A,IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0003-5-FLOW

135N2443

70-AB3L00085W04B520BM2H-00048697

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0008-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 8 A,IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0008-5-FLOW+IP54

135N2509

70-AB3L00315W05B520BM2H-00048517

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 31 A,IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0031-5-FLOW+IP54

Преглед: