VACON® 100 FLOW

Shows 23 product(s)

132X4238

70-AB3L00055W04B520BM2H-000068088

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54+DINS
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 5 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54+DINS

132X6014

70-AB3L00235W05B540BM2H-000052557

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+EMC4+DPAP
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A, IP54
Графична клавиатура MK01
EMC C4 Системен компонент
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+EMC4+DPAP

132X6808

70-AB3L00165W05B220BM2H-000090001

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0016-5-FLOW+FL07
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 16 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0016-5-FLOW+FL07

132X6809

70-AB3L00235W05B220BM2H-000090002

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+FL07
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0023-5-FLOW+FL07

135N0785

70-AB3L00165W05B220BM2H-00048557

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0016-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 16 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0016-5-FLOW

135N0961

70-AB3L00465W06B220BM2H-00049234

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0046-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 46 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 06
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0046-5-FLOW

135N0962

70-AB3L00235W05B220BM2H-00049233

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0023-5-FLOW

135N2400

70-AB3L00035W04B220BM2H-00047833

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0003-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 3 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0003-5-FLOW

135N2443

70-AB3L00085W04B520BM2H-00048697

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0008-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 8 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0008-5-FLOW+IP54

135N2509

70-AB3L00315W05B520BM2H-00048517

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 31 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0031-5-FLOW+IP54

135N3019

70-AB3L00055W04B220BM2H-00049229

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0005-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 5 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0005-5-FLOW

135N4433

70-AB3L00045W04B220BM2H-00050261

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0004-5-FLOW
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 4 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0004-5-FLOW

135N4434

70-AB3L00165W05B520BM2H-00047889

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0016-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 16 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0016-5-FLOW+IP54

135N4441

70-AB3L00235W05B520BM2H-00049544

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54

135N4453

70-AB3L00385W06B520BM2H-00048548

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0038-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 38 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 06
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0038-5-FLOW+IP54

135N4502

70-AB3L00055W04B520BM2H-00049542

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 5 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 04
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54

135N5112

70-AB3L00615W06B520BM2H-00049546

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0061-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 61 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 06
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0061-5-FLOW+IP54

135U9625

70-AB3L00315W05B220BM2H-00107812

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 31 A, IP21
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: ProfibusDPV1 с връзки с резба
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Нидерланд. ръководства (+DLNL)
Корпус 05
E Slot: STO и ATEX:II(2)GD с термистор
ATEX: II (2) GD
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SDE3+SEBJ+FL03+DPAP+DLNL

135X4194

70-AB3L00725W07B520BM2H-00050331

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SBF4+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 72 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релей табло 2 с термистор SBF4
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 07
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SBF4+IP54

136U3266

70-AB3L00235W05B520BM2H-00056757

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+DPAP
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A, IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)

Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+DPAP

Преглед: