70-AB3L00235W05B520BM2H-00049544

135N4441

Честотни преобразуватели
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380 – 500 V AC, 23 A,IP54
Графична клавиатура MK01
C2 Търговска/промишлена среда
B Slot: Релейно табло 3 SBF3
C Slot: Без табло на слот С (+SC00)
D Slot: Без табло на слот D (+SD00)
E Slot: Без табло на слот E (+SE00)
Fieldbus: Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Manual: Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Корпус 05
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54

Информация за продукта

Бруто тегло 11 kg
Нето тегло 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108206369

VACON 0100

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Сегмент -FLOW VACON 100 FLOW
Регионален код -R00 R00 международно
Мрежово напрежение -5 380 – 500 V AC
Номинален ток -0023 23 A
Опции за инсталиране -DM DM задвижващ модул
Корпус +IP54 IP54
Контролен панел +HMGR Графична клавиатура MK01
Категория на лимит за EMC изл. +EMC2 C2 Търговска/промишлена среда
Филтър общ режим +P000 Няма опция (+Р000)
DUT филтър +P000 Няма опция (+Р000)
Спирачен модул +DBNO Няма устр. за динам. спирачка
Опция часов. за реално време +SRNO Без батер за час. за реал. вр.
Конфигурируем софтуерен пакет NONE Няма
Връзки на захранването +P000 Без опции за захран. (+P000)
Отвор за кабел +QGLM Метр. провод. пластина в +IP21
Допълнително оборудване B +Q000 Няма опция за Qxxx_B (+Q000)
Допълнително оборудване С +Q000 Няма допъл. опция за Qxxx_С
Транспортна опаковка +GSCB Кашон като транспорт. опаковка
Морска конструкция +E000 няма опция
Табло със слот опция B +SBF3 Релейно табло 3 SBF3
Табло със слот опция С +SC00 Без табло на слот С (+SC00)
Табло със слот опция D +SD00 Без табло на слот D (+SD00)
Табло със слот опция E +SE00 Без табло на слот E (+SE00)
Вътрешна FB селекция +FBM1 Стд протокол,Modbus,N2,BacNet
Ниво на документация +DQCK Кратко ръководство
Предпоч. за език на документ +DLUK Англ. ез. Ръководс. (+DLUK)
Езиков пакет на фърмуер +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR ез
Приложение +A0000 Без приложение
Набор параметри +L0000 Няма прил. набор параметри
Парам. мотор чест. по подразб. +LS50 50 Hz чест двиг парам по подр.
Мерна единица за дисплей +LSSI Междун. SI мерни единици
Опции за етикетиране +LPC1 без допълнителни етикети
UL одобрение +GAUL UL одобрение (+GAUL)
Одобрение от флота NONE Няма
RCM одобрение +GACT RCM одобрение N16307
KC одобрение +GAKC KC одобрение
Одобрение, украинско +GAUA Одобрение, украинско
EAC одобрение +GAEA EAC одобрение
Спомаг. електрозахранване +C000 без опция (+C000)
DC захранване за спом. устр. +C000 без опция (+C000)
AC гнездо за спом. устройства +C000 без опция (+C000)
Входни устройства NONE няма_
Филтър общ режим +P000 няма опция (+Р000)
dU/dT филтър, синус. филтър +P000 няма опция (+Р000)
Опции за клеми NONE няма_
Оборудване за врата +C000 без опция (+C000)
Нагревател на шкаф +C000 без опция (+C000)
Осветление на шкаф +C000 без опция (+C000)
Контрол на нагревател на мотор +C000 без опция (+C000)
Опции за аварийно спиране +C000 без опция (+C000)
Сензор за повреда на изолация +C000 без опция (+C000)
Кабели отгоре +C000 без опция (+C000)
Задно охлаждане +C000 без опция (+C000)
Цокъл на шкаф NONE Няма
Празен разширителен сегмент NONE Няма
Стандартизирано реш. за шкаф NONE Няма
Решение с проектиран шкаф NONE Няма
Продуктова група VACON VACON
Серии продукти 0100 Vacon 100 серия
Фаза -3L 3-фазен АС вход
Персонализирано +BM2H Vacon 100–FLOW
Главна верига +M000 НЯМА
Фърмуер +F0159 Vacon0100–Flow софтуерен пакет
Макс. изходна честота NONE Няма
Клемна кутия +T000 НЯМА
Работен режим байпасен контрол NONE няма_
Байпас вход тип NONE няма_
Тип свързване на байпас. захр. NONE няма_
CE Одобрение +GACE СЕ одобрение (+GACE)
ATEX одобрение NONE Няма
Специфично за държ. одобрение NONE Няма
Време на гаранция +WT01 Гаранция 12/18 месеца (+WT01)
Размер на корпуса MR05 Корпус 05
Каталог с продукти NO_VIEW БЕЗ ИЗГЛЕД
Код на модела 01 VACON0100-3L-0023-5
Код на модела 02 -FLOW+IP54
Калк. нетно тегло [кг.] 10
Калк. брутно тегло [кг.] 11
Motor Power Low Overload [kW] 11
Dimensions WxHxD [mm] net 144 X 419 X 214
Dimensions WxHxD [mm] Gross 190 X 477 X 257
Dimensions WxHxD [mm] 144X419X214
Продължителен ток (NO) [A] 23
Motor Power HP Low Overload 15
Типов код, част 1 70-AB3L00235W05B520BM2H
Типов код, част 2 -00049544
Stockcode part 1 70-AB3L00235W05B520BM2H
Stockcode part 2 -00049544
проверете дали е завършено OK
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Help Counter 10
Help Counter 2
Calculated Net Weight 10
Material Gross Weight 11
Material Net Weight 10
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality