Принадлежности за Преобразуватели на ниско напрежение

Shows 715 product(s)

130B0056

Адаптерна табелка, 338 x 279 mm

"С адапторната пластина можете да смените VLT® 3000 с FC преобразувател,
без да се налага да пробивате нови отвори за FC преобразувателя. Това
улеснява и ускорява смяната на VLT® 3000 и, тъй като няма да има
пробиване, няма да има стърготини, които да увредят електронните
компоненти.

Възможно е да инсталирате един или два FC преобразувателя
на същото място като един VLT® 3000. Или един FC преобразувател с
пълноразмерна C опция (напр. MCO305).

Следният VLT® 3000 може да се монтира на адапторната пластина 130B0056:
IP00/21: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 без спирачка"

130B0058

Адаптерна табелка, 415 x 279 mm

"С адапторната пластина можете да смените VLT® 3000 с FC
преобразувател,
без да се налага да пробивате нови отвори за FC преобразувателя.
Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 3000, и, тъй като няма
пробиване,
няма да има стърготини, които да повредят електрическите компоненти.

Възможно е да инсталирате един FC преобразувател със или без C опция на
същото място като един VLT® 3000.

Следният VLT® 3000 може да се монтира на адапторната пластина 130B0058:
IP20: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3006 –
3008 без спирачка
IP21: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3006 –
3008 без спирачка
IP54: 220 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 220 V VLT3004 със спирачка,
380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3002 – 3006 без
спирачка"

130B0183

Адаптерна табелка, 395 x 90 mm

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000, и,
тъй като няма пробиване, няма да има стърготини, които да повредят
електрическите компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0183:
IP20 Book: 200 – 240 V VLT5001 – 5003/VLT6002 – 6003, 380/500 V VLT5001
– 5005, 380 – 460 V VLT6002 – 6005"

130B0184

Адаптерна табелка, 395 x 130 mm

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000, и,
тъй като няма пробиване, няма да има стърготини, които да повредят
електрическите компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0184:
IP20 Book: 200 – 240 V VLT5004 – 5006/VLT6004 – 6005, 380/500V VLT5006 –
5011, 380 – 460 V VLT6006 – 6011"

130B0185

Адаптерна табелка, 395 x 220 mm

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000 и,
тъй като няма да има пробиване, няма да има стърготини, които да увредят
електронните компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0185:
IP20 Compact: 200 – 240 V VLT5001 – 5006, 380/500 V VLT5001 – 5011
IP20/NM1: 200 – 240 V VLT6002 – 6005, 380/460 V VLT6002 – 6011, 380 –
480 V VLT8006 – 8011, 550 – 600 V VLT 5001 – 5011, 525 – 690 V VLT8002 –
8011

130B1000

VLT® Motion Ctrl Tool MCT 10, 1 лиц.

Интерактивен инструмент за бързо и лесно онлайн/офлайн конфигуриране на
VLT® преобразувател или софтстартер чрез компютър. Конфигурирайте
комуникационните мрежи и архивирайте настройките на съответните
параметри. Управлявайте и конфигурирайте системите едновременно и
наблюдавайте цялата система по-ефективно за по-бързо наблюдение,
диагностика, отстраняване на неизправности (аларми/предупреждения) и по-
добра превантивна поддръжка.

130B1001

VLT® Motion Ctrl Tool MCT 10, 5 лиц.

Интерактивен инструмент за бързо и лесно онлайн/офлайн конфигуриране на
VLT® преобразувател или софтстартер чрез компютър. Конфигурирайте
комуникационните мрежи и архивирайте настройките на съответните
параметри. Управлявайте и конфигурирайте системите едновременно и
наблюдавайте цялата система по-ефективно за по-бързо наблюдение,
диагностика, отстраняване на неизправности (аларми/предупреждения) и по-
добра превантивна поддръжка.

130B1002

VLT® Motion Ctrl Tool MCT 10, 10 лиц.

Интерактивен инструмент за бързо и лесно онлайн/офлайн конфигуриране на
VLT® преобразувател или софтстартер чрез компютър. Конфигурирайте
комуникационните мрежи и архивирайте настройките на съответните
параметри. Управлявайте и конфигурирайте системите едновременно и
наблюдавайте цялата система по-ефективно за по-бързо наблюдение,
диагностика, отстраняване на неизправности (аларми/предупреждения) и по-
добра превантивна поддръжка.

130B1003

VLT® Motion Ctrl Tool MCT 10, 25 лиц.

Интерактивен инструмент за бързо и лесно онлайн/офлайн конфигуриране на
VLT® преобразувател или софтстартер чрез компютър. Конфигурирайте
комуникационните мрежи и архивирайте настройките на съответните
параметри. Управлявайте и конфигурирайте системите едновременно и
наблюдавайте цялата система по-ефективно за по-бързо наблюдение,
диагностика, отстраняване на неизправности (аларми/предупреждения) и по-
добра превантивна поддръжка.

130B1004

VLT® Motion Ctrl Tool MCT 10, 50 лиц.

Интерактивен инструмент за бързо и лесно онлайн/офлайн конфигуриране на
VLT® преобразувател или софтстартер чрез компютър. Конфигурирайте
комуникационните мрежи и архивирайте настройките на съответните
параметри. Управлявайте и конфигурирайте системите едновременно и
наблюдавайте цялата система по-ефективно за по-бързо наблюдение,
диагностика, отстраняване на неизправности (аларми/предупреждения) и по-
добра превантивна поддръжка.

130B1005

VLT® Motion Ctrl Tool MCT 10, 100 лиц.

Интерактивен инструмент за бързо и лесно онлайн/офлайн конфигуриране на
VLT® преобразувател или софтстартер чрез компютър. Конфигурирайте
комуникационните мрежи и архивирайте настройките на съответните
параметри. Управлявайте и конфигурирайте системите едновременно и
наблюдавайте цялата система по-ефективно за по-бързо наблюдение,
диагностика, отстраняване на неизправности (аларми/предупреждения) и по-
добра превантивна поддръжка.

130B1006

VLT® Motion Ctrl Tool MCT 10, > 100 лиц.

Интерактивен инструмент за бързо и лесно онлайн/офлайн конфигуриране на
VLT® преобразувател или софтстартер чрез компютър. Конфигурирайте
комуникационните мрежи и архивирайте настройките на съответните
параметри. Управлявайте и конфигурирайте системите едновременно и
наблюдавайте цялата система по-ефективно за по-бързо наблюдение,
диагностика, отстраняване на неизправности (аларми/предупреждения) и по-
добра превантивна поддръжка.

Преглед: