Принадлежности FC 301/302

Shows 275 product(s)

130B0056

Адаптерна табелка, 338 x 279 mm

"С адапторната пластина можете да смените VLT® 3000 с FC преобразувател,
без да се налага да пробивате нови отвори за FC преобразувателя. Това
улеснява и ускорява смяната на VLT® 3000 и, тъй като няма да има
пробиване, няма да има стърготини, които да увредят електронните
компоненти.

Възможно е да инсталирате един или два FC преобразувателя
на същото място като един VLT® 3000. Или един FC преобразувател с
пълноразмерна C опция (напр. MCO305).

Следният VLT® 3000 може да се монтира на адапторната пластина 130B0056:
IP00/21: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 без спирачка"

130B0058

Адаптерна табелка, 415 x 279 mm

"С адапторната пластина можете да смените VLT® 3000 с FC
преобразувател,
без да се налага да пробивате нови отвори за FC преобразувателя.
Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 3000, и, тъй като няма
пробиване,
няма да има стърготини, които да повредят електрическите компоненти.

Възможно е да инсталирате един FC преобразувател със или без C опция на
същото място като един VLT® 3000.

Следният VLT® 3000 може да се монтира на адапторната пластина 130B0058:
IP20: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3006 –
3008 без спирачка
IP21: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3006 –
3008 без спирачка
IP54: 220 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 220 V VLT3004 със спирачка,
380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3002 – 3006 без
спирачка"

130B0183

Адаптерна табелка, 395 x 90 mm

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000, и,
тъй като няма пробиване, няма да има стърготини, които да повредят
електрическите компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0183:
IP20 Book: 200 – 240 V VLT5001 – 5003/VLT6002 – 6003, 380/500 V VLT5001
– 5005, 380 – 460 V VLT6002 – 6005"

130B0184

Адаптерна табелка, 395 x 130 mm

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000, и,
тъй като няма пробиване, няма да има стърготини, които да повредят
електрическите компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0184:
IP20 Book: 200 – 240 V VLT5004 – 5006/VLT6004 – 6005, 380/500V VLT5006 –
5011, 380 – 460 V VLT6006 – 6011"

130B0185

Адаптерна табелка, 395 x 220 mm

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000 и,
тъй като няма да има пробиване, няма да има стърготини, които да увредят
електронните компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0185:
IP20 Compact: 200 – 240 V VLT5001 – 5006, 380/500 V VLT5001 – 5011
IP20/NM1: 200 – 240 V VLT6002 – 6005, 380/460 V VLT6002 – 6011, 380 –
480 V VLT8006 – 8011, 550 – 600 V VLT 5001 – 5011, 525 – 690 V VLT8002 –
8011

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Предоставя широка съвместимост, високо ниво на наличност, поддръжка за
всички основни PLC търговци, както и съвместимост с бъдещи версии.
Бърза, ефективна комуникация, прозрачна инсталация, разширена
диагностика и параметризация и автоматично конфигуриране на данните за
процеса посредством GSD файл. Ациклична параметризация посредством
PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive или Danfoss FC профил машини на състоянието,
PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 или 2.

130B1103

VLT® CAN Open MCA 105, без защ. покр.

Стандартизираните манипулация и оперативна съвместимост за голяма
гъвкавост и ниски разходи. Изцяло оборудван както с високоприоритетен
достъп до управлението и състоянието на преобразувателя (PDO
комуникация), така и с достъп до всички параметри посредством ациклични
данни (SDO комуникация). За взаимна използваемост опцията внедрява
профила на DSP402 честотния преобразувател.

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

"VLT Control Panel LCP 102
Осветен графичен дисплей с обикновен текст.
Поддържа всички езици и текстови знаци.
Бързо меню за кратко пускане в действие.
Функция за записване и копиране от наборите с параметри.
Онлайн помощ за всички функции."

130B1108

VLT® 24V DC Supply MCB 107, без з.п.

Свържете външно постояннотоково захранване, за да поддържате раздела за
управление и всяка инсталирана опция активни по време на неизправност в
захранването. Това позволява пълно използване на LCP (включително
настройката на параметри) и всички инсталирани опции без свързване към
мрежата.

130B1110

VLT® Relay Option MCB 105, без защ.покр.

Relay extension for FC 100 and FC 300. Extension with 3 additional load relays
(changeover contacts), easy to retrofit thanks to modular technology.
Max. Load 240V AC (resistive): 2 A
Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A
Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A
Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A

130B1115

VLT® Encoder Input MCB 102,без защ. покр

Предлага възможност за свързване на различни типове постепенно
нарастващи и абсолютни енкодери. Свързаният енкодер може да се използва
за управление на скоростта в затворена верига, както и управление на
flux мотор в затворена верига.  

130B1117

LCP к-т за монтаж с LCP

Комплектът включва скоби, 3 m кабел и уплътнение – Няма включен LCP.

130B1119

VLT® EtherNet/IP MCA 121, без защ. покр.

MCA 121 EtherNet / IP interface
-Allows connection to EtherNet / IP based Automation systems via CIP (CommonInterface Protocol)
-2 port design reduces external components
-HTTP for diagnosis via built-in web server
-SMTP, DHCP and FTP protocols
-Prepared for parameterization with the MCT 10 software via TCP / IP
-Certified according to ODVA

130B1120

VLT® Safe PLC I/O MCB 108, без защ.покр.

Connection converter for FC 300 with control input for a safe stop. Allows secure connection.
Output modules with diagnostic pulse (Cross-circuit monitoring).

Преглед: