Принадлежности FC 102

Shows 247 product(s)

130B0056

Адаптерна табелка, 338 x 279 mm

"С адапторната пластина можете да смените VLT® 3000 с FC преобразувател,
без да се налага да пробивате нови отвори за FC преобразувателя. Това
улеснява и ускорява смяната на VLT® 3000 и, тъй като няма да има
пробиване, няма да има стърготини, които да увредят електронните
компоненти.

Възможно е да инсталирате един или два FC преобразувателя
на същото място като един VLT® 3000. Или един FC преобразувател с
пълноразмерна C опция (напр. MCO305).

Следният VLT® 3000 може да се монтира на адапторната пластина 130B0056:
IP00/21: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 без спирачка"

130B0058

Адаптерна табелка, 415 x 279 mm

"С адапторната пластина можете да смените VLT® 3000 с FC
преобразувател,
без да се налага да пробивате нови отвори за FC преобразувателя.
Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 3000, и, тъй като няма
пробиване,
няма да има стърготини, които да повредят електрическите компоненти.

Възможно е да инсталирате един FC преобразувател със или без C опция на
същото място като един VLT® 3000.

Следният VLT® 3000 може да се монтира на адапторната пластина 130B0058:
IP20: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3006 –
3008 без спирачка
IP21: 220/380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3006 –
3008 без спирачка
IP54: 220 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 220 V VLT3004 със спирачка,
380/500 V VLT3002 – 3004 със спирачка, 380/500 V VLT3002 – 3006 без
спирачка"

130B0183

Адаптерна табелка, 395 x 90 mm

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000, и,
тъй като няма пробиване, няма да има стърготини, които да повредят
електрическите компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0183:
IP20 Book: 200 – 240 V VLT5001 – 5003/VLT6002 – 6003, 380/500 V VLT5001
– 5005, 380 – 460 V VLT6002 – 6005"

130B0184

Адаптерна табелка, 395 x 130 mm

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000, и,
тъй като няма пробиване, няма да има стърготини, които да повредят
електрическите компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0184:
IP20 Book: 200 – 240 V VLT5004 – 5006/VLT6004 – 6005, 380/500V VLT5006 –
5011, 380 – 460 V VLT6006 – 6011"

130B0185

Адаптерна табелка, 395 x 220 mm

С адапторната пластина можете да смените VLT® 5/6/8000 с FC
преобразувател, без да се налага да пробивате нови отвори за FC
преобразувателя. Това улеснява и ускорява смяната на VLT® 5/6/8000 и,
тъй като няма да има пробиване, няма да има стърготини, които да увредят
електронните компоненти.

Следният VLT® 5/6/8000 може да се монтира на адапторната пластина
130B0185:
IP20 Compact: 200 – 240 V VLT5001 – 5006, 380/500 V VLT5001 – 5011
IP20/NM1: 200 – 240 V VLT6002 – 6005, 380/460 V VLT6002 – 6011, 380 –
480 V VLT8006 – 8011, 550 – 600 V VLT 5001 – 5011, 525 – 690 V VLT8002 –
8011

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Предоставя широка съвместимост, високо ниво на наличност, поддръжка за
всички основни PLC търговци, както и съвместимост с бъдещи версии.
Бърза, ефективна комуникация, прозрачна инсталация, разширена
диагностика и параметризация и автоматично конфигуриране на данните за
процеса посредством GSD файл. Ациклична параметризация посредством
PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive или Danfoss FC профил машини на състоянието,
PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 или 2.

130B1106

VLT® LonWorks MCA 108, без защ. покр.

Разработена да предостави автоматизиране, тя позволява комуникацията
между отделните модули в системата (от точка до точка) и поддържа
децентрализиране на управлението. Не е необходима главна станция
(главен-второстепенен). Единиците приемат директно сигналите. Поддържа
интерфейс на свободна топология Echelon (гъвкави кабели и инсталация) и
вградени Вх./Изх. и опции за Вх./Изх. (лесно внедряване на
децентрализирани Вх./Изх.). Сензорните сигнали могат бързо да бъдат
придвижени до друг контролер посредством кабелите на шината.
Сертификация за съвместимост със спецификациите на LonMark вер. 3.4
спецификации

130B1107

VLT® Control Panel LCP 102

"VLT Control Panel LCP 102
Осветен графичен дисплей с обикновен текст.
Поддържа всички езици и текстови знаци.
Бързо меню за кратко пускане в действие.
Функция за записване и копиране от наборите с параметри.
Онлайн помощ за всички функции."

130B1108

VLT® 24V DC Supply MCB 107, без з.п.

Свържете външно постояннотоково захранване, за да поддържате раздела за
управление и всяка инсталирана опция активни по време на неизправност в
захранването. Това позволява пълно използване на LCP (включително
настройката на параметри) и всички инсталирани опции без свързване към
мрежата.

130B1110

VLT® Relay Option MCB 105, без защ.покр.

Relay extension for FC 100 and FC 300. Extension with 3 additional load relays
(changeover contacts), easy to retrofit thanks to modular technology.
Max. Load 240V AC (resistive): 2 A
Max. Load 240V AC (Cos Phi 0.4): 0.2 A
Max. Load 24V DC (ohmic): 1 A
Max. Load 24V DC (inductive): 0.1 A

130B1117

LCP к-т за монтаж с LCP

Комплектът включва скоби, 3 m кабел и уплътнение – Няма включен LCP.

130B1124

VLT® Control Panel LCP 101, цифров

Numerical control unit for FC 100 and FC 300. Allows access to all device parameters.
Quick menu for brief commissioning. Manual / auto switchover and alarm acknowledgment.

130B1125

VLT® General Purpose I/O MCB 101,без з.п

MCB 101 - Advanced I / O option
Expands the number of freely programmable Control inputs and outputs around the following I / Os:
- 3 digital inputs opto-decoupled 0 - 24 V.
- 2 analog inputs 0 - 10 V.
- 2 digital outputs NPN / PNP switchable 24 V
- 1 analog output 0/4 - 20 mA

130B1129

LCP к-т монтаж за затв.капак IP55/66, 8m

"IP55/ 66, след като LCP е монтиран на друго място. 8 m кабел е отворен
в единия край и блокът на конектора е включен в пакета. Не е включен
LCP.
Комплектът включва скоби, 8 m кабел, уплътнител и затварящ капак, за да
осигури"

Преглед: