Shows 3 product(s)

135N2649

VA100X-3L-0012-4-X+BM1X-000000591

VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR

VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
12 AMP, 380 – 480 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
С2 Търговска и индустр. среда
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Графична клавиатура
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR

135N2654

VA100X-3L-0031-4-X+BM1X-000000598

VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR

VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
31 AMP, 380 – 480 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
С2 Търговска и индустр. среда
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Графична клавиатура
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0031-4-X+FBIE+HMGR

135N2658

VA100X-3L-0072-4-X+BM1X-000000471

VACON0100-3L-0072-4-X+FBIE+HMGR

VACON0100-3L-0072-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
72 AMP, 380 – 480 V AC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
С2 Търговска и индустр. среда
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP), Графична клавиатура
D Slot: Без опция
E Slot: Без опция
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: VACON0100-3L-0072-4-X+FBIE+HMGR