Принадлежности за Децентрализирани преобразуватели

Shows 71 product(s)

VLT® Control Panel LCP 102, графичен

LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Предоставя широка съвместимост, високо ниво на наличност, поддръжка за
всички основни PLC търговци, както и съвместимост с бъдещи версии.
Бърза, ефективна комуникация, прозрачна инсталация, разширена
диагностика и параметризация и автоматично конфигуриране на данните за
процеса посредством GSD файл. Ациклична параметризация посредством
PROFIBUS DP-V1, ¬PROFIdrive или Danfoss FC профил машини на състоянието,
PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 или 2.

VLT® Control Panel LCP 102

"VLT Control Panel LCP 102
Осветен графичен дисплей с обикновен текст.
Поддържа всички езици и текстови знаци.
Бързо меню за кратко пускане в действие.
Функция за записване и копиране от наборите с параметри.
Онлайн помощ за всички функции."

Преглед: