Micro Plate Heat Exchangers

Shows 201 product(s)

Пластинчат топлообменник Micro

Приложение: Приложение на термопомпа, Функция: Изпарител, Макс. работно налягане [psi]: 435, Типово обозначение: H62-E, Брой пластини: 30, Материал за спояване: Медна спойка

Пластинчат топлообменник Micro

Приложение: Приложение на термопомпа, Макс. работно налягане [psi]: 435, Типово обозначение: H62-C, Брой пластини: 30, Материал за спояване: Медна спойка

Пластинчат топлообменник Micro

Приложение: Приложение на термопомпа, Макс. работно налягане [psi]: 435, Типово обозначение: H62-C, Брой пластини: 50, Материал за спояване: Медна спойка

Пластинчат топлообменник Micro

Макс. работно налягане [psi]: 696, Брой пластини: 20, Материал за спояване: Медна спойка

Пластинчат топлообменник Micro

Макс. работно налягане [psi]: 696, Брой пластини: 36, Материал за спояване: Медна спойка

Преглед: