Micro Plate Heat Exchangers

Показват се 199 продукта

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE

Наименование на продукта: Пластинчат топлообменник Micro, Тип: MPHE, Приложение: Приложение на термопомпа, Функция: Изпарител, Макс. работно налягане [psi]: 435, Брой пластини: 30, Материал за спояване: Медна спойка

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE

Наименование на продукта: Пластинчат топлообменник Micro, Тип: MPHE, Приложение: Приложение на термопомпа, Функция: Кондензатор, Макс. работно налягане [psi]: 435, Брой пластини: 30, Материал за спояване: Медна спойка

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE

Наименование на продукта: Пластинчат топлообменник Micro, Тип: MPHE, Приложение: Приложение на термопомпа, Функция: Кондензатор, Макс. работно налягане [psi]: 435, Брой пластини: 50, Материал за спояване: Медна спойка

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE

Наименование на продукта: Пластинчат топлообменник Micro, Тип: MPHE, Макс. работно налягане [psi]: 696, Брой пластини: 36, Материал за спояване: Медна спойка

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE

Наименование на продукта: Пластинчат топлообменник Micro, Тип: MPHE, Функция: Кондензатор;, Макс. работно налягане [psi]: 653, Брой пластини: 70, Материал за спояване: Медна спойка

Преглед: