Запоени пластинчати топлообменници

Shows 14 product(s)

Запоен пластинчат топлообменник

Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 26

Запоен пластинчат топлообменник

Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 26

Запоен пластинчат топлообменник

Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 16

Запоен пластинчат топлообменник

Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 12

Запоен пластинчат топлообменник

Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 40

Преглед: