Смесители

Shows 184 product(s)

Контактор, CI 6
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Главни контакти: 3, AC-1 натоварване Ith, отворено: 20.0, Напрежение на бобина при 50 Hz: 380 - 400, Напрежение на бобина при 60 Hz: 440

Контактор, CI 6
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Главни контакти: 3, AC-1 натоварване Ith, отворено: 20.0, Напрежение на бобина при 50 Hz: 415, Напрежение на бобина при 60 Hz: 500

Контактор, CI 6
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Главни контакти: 4, AC-1 натоварване Ith, отворено: 20.0, Напрежение на бобина при 50 Hz: 220 - 240

Контактор, CI 6
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Главни контакти: 4, AC-1 натоварване Ith, отворено: 20.0, Напрежение на бобина при 50 Hz: 220 - 230, Напрежение на бобина при 60 Hz: 220

Контактор, CI 9
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Главни контакти: 3, AC-1 натоварване Ith, отворено: 25.0, Напрежение на бобина при 50 Hz: 24, Напрежение на бобина при 60 Hz: 24

Преглед: