Верижни прекъсвачи

Shows 27 product(s)

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 50, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 0.09

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 50, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 0.12

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 50, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 0.37

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 50, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 0.55

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 50, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 0.75

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 30, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 1.50

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 20, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 2.50

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 8, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 5.50

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 6, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 7.50

Прекъсвач, CTI 15
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 6, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 12.50

Преглед: