Пресостати

Показват се 196 продукта

Прекъсвач за налягане, RT200

Наименование на продукта: Прекъсвач за налягане, Тип: RT200, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, 2.90 - 87.00, 0.20 - 6.00, Размер на връзка по налягане: 3/8, Тип връзка по налягане: G, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко

Прекъсвач за налягане, RT116

Наименование на продукта: Прекъсвач за налягане, Тип: RT116, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, 14.50 - 145.00, 1.00 - 10.00, Размер на връзка по налягане: 3/8, Тип връзка по налягане: G, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко

Прекъсвач за налягане, RT112

Наименование на продукта: Прекъсвач за налягане, Тип: RT112, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, 1.50 - 16.00, 0.10 - 1.10, Размер на връзка по налягане: 3/8, Тип връзка по налягане: G, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко

Прекъсвач за налягане, RT121

Наименование на продукта: Прекъсвач за налягане, Тип: RT121, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, -1.00 - 0.00, Размер на връзка по налягане: 3/8, Тип връзка по налягане: G, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко

Прекъсвач за налягане, RT5

Наименование на продукта: Прекъсвач за налягане, Тип: RT5, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, 58.00 - 246.60, 4.00 - 17.00, Размер на връзка по налягане: 3/8, Тип връзка по налягане: G, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко

Преглед: