Регулатор на диференциално налягане с вграден регулатори или ограничители на дебит