Информация за продукта

Бруто тегло 0.63 kg
Нето тегло 0.44 kg
EAN 5710104013206

 

Активен товар на релейния изход [A] 4 A
Брой входове за сензори 8 pc
Брой изходи за управление на трипозиционния мотор 2
Брой кръгове за БГВ 1
Брой кръгове на резервоара за БГВ 1
Брой отоплителни кръгове 2
Брой периоди на комфорт за ден 3
Брой помпи 4
Брой релейни изходи 4
Брой цифрови входове 2
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] 65 % RH
Време за превключване на резервно захранване [h] 72 h
Група продукти Електронни контролери
Дължина на кабела на сензора [m] 200 mm
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 244 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 207 V
Източник на приложението По ключ за приложения ECL
Индуктивен товар на релейния изход [A] 2 A
Комуникации ECL 485 Bus (галванично неразделен)
Modbus (галванично неразделен)
Напрежение на релейния изход [V] AC 230 V
Настройка на топлинната крива за отоплителния кръг 6 точки
Наклон
Общи функции Алармени функции
„Гимнастика“ на циркулационната помпа
Раздвижване на управляващия вентил
Външно устройство
Защита срещу замръзване
Програма уикенд
Мрежа главен-подчинен
Защита на двигателя
Връзка с дистанционно устройство
Идентифицирано регистриране на температурата
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Описание ECL COMFORT 210/230 V
Разход на енергия [W] 5 W
Стандарт за одобрение Маркировка CE
Директива за EMC: 2004/108/EC
Независимост: EN 61000-6-1:2007
Излъчване: EN 61000-6-3:2007
Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC
EN 60730
Степен на защита IP41
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ECL Comfort 210
Тип на дисплея Растерен течнокристален дисплей
Тип на превключвателя по време Седмица
Тип на цифровите входове 12 V с възможно повдигане
Тип потребителски данни Дисплей
Диск за въртене и натискане
Тип температурни сензори Pt 1000, конфигурируем вход
Товар на изхода на задвижката [VA] 15 VA
Функции за БГВ Антибактериална програма
Автоматична настройка
Влияние на температура на връщащата тръба
Честота на захранващото напрежение [Hz] 50 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality