Информация за продукта

Бруто тегло 0.53 kg
Нето тегло 0.53 kg
EAN 5702421067758

 

Активен товар на релейния изход [A] 4 A
Брой входове за сензори 4 pc
Брой изходи за управление на трипозиционния мотор 1
Брой кръгове за БГВ 1
Брой отоплителни кръгове 1
Брой периоди на комфорт за ден 2
Брой помпи 1
Брой релейни изходи 1
Брой цифрови входове 1
Влажност на околната среда [% отн.] [Макс.] 65 % RH
Време за превключване на резервно захранване [h] 12 h
Група продукти Електронни контролери
Диапазон на захранващо напрежение [V] AC 24 V
Диапазон на захранващо напрежение [V] AC [Мин.] 21.6 V
Дължина на кабела на сензора [m] 125 mm
Захранващо напрежение диапазон [V] AC [Макс.] 26.4 V
Източник на приложението Вградени
Име на производителя Danfoss
Индуктивен товар на релейния изход [A] 2 A
Комуникации ECL-Bus (галванично несвързан)
Напрежение на релейния изход [V] AC 230 V
Настройка на топлинната крива за отоплителния кръг Наклон
Общи функции „Гимнастика“ на циркулационната помпа
Раздвижване на управляващия вентил
Външно устройство
Защита срещу замръзване
Мрежа главен-подчинен
Защита на двигателя
Връзка с дистанционно устройство
Околна температура [°C] [Макс.] 55 °C
Околна температура [°C] [Мин.] 0 °C
Описание ECL Comfort 110 с таймер - 24
Разход на енергия [W] 3 W
Стандарт за одобрение Маркировка CE
Директива за EMC: 2004/108/EC
Излъчване: EN 61000-6-3:2007
Независимост: EN 61000-6-1:2007
Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC
Степен на защита IP41
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 70 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -40 °C
Тип ECL Comfort 110
Тип на дисплея Специален дизайн на течнокристалния дисплей
Тип на превключвателя по време Седмица
Тип потребителски данни Дисплей
Бутони за натискане
Тип температурни сензори Pt 1000
Товар на изхода на задвижката [VA] 15 VA
Функции за БГВ Автоматична настройка
Влияние на температура на връщащата тръба
Честота на захранващото напрежение [Hz] 50 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services