Трансмитери за налягане

Shows 723 product(s)

Трансмитер за налягане, MBS 3000
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Наименование на продукта: Трансмитер за налягане, Тип: MBS 3000, Диапазон на налягането [psi]: 0.00 - 58.02, Диапазон на налягането [bar]: 0.00 - 4.00, 4 - 20, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Електрическа връзка: DIN-щепсел

Трансмитер за налягане, MBS 3000
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Наименование на продукта: Трансмитер за налягане, Тип: MBS 3000, Диапазон на налягането [psi]: 0.00 - 87.02, Диапазон на налягането [bar]: 0.00 - 6.00, 4 - 20, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Електрическа връзка: DIN-щепсел

Трансмитер за налягане, MBS 3000
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Наименование на продукта: Трансмитер за налягане, Тип: MBS 3000, Диапазон на налягането [psi]: 0.00 - 145.04, Диапазон на налягането [bar]: 0.00 - 10.00, 4 - 20, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Електрическа връзка: DIN-щепсел

Трансмитер за налягане, MBS 3000
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Наименование на продукта: Трансмитер за налягане, Тип: MBS 3000, Диапазон на налягането [psi]: 0.00 - 232.06, Диапазон на налягането [bar]: 0.00 - 16.00, 4 - 20, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Електрическа връзка: DIN-щепсел

Трансмитер за налягане, MBS 3000
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Наименование на продукта: Трансмитер за налягане, Тип: MBS 3000, Диапазон на налягането [psi]: 0.00 - 362.59, Диапазон на налягането [bar]: 0.00 - 25.00, 4 - 20, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Електрическа връзка: DIN-щепсел

Преглед: