Vervangende unit

Toont 104 product (en)

FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(PK55) 0,55 KW / 0,75 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E20) IP20 / Chassis,
(H1) RFI klasse A1/B (C1), (B) Remchopper
(G) Grafisch lokaal bed.paneel,
A2

Modelcode: FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E20) IP20 / Chassis,
(H1) RFI klasse A1/B (C1), (B) Remchopper
(G) Grafisch lokaal bed.paneel,
A2

Modelcode: FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E20) IP20 / Chassis,
(H1) RFI klasse A1/B (C1), (B) Remchopper
(G) Grafisch lokaal bed.paneel,
A2

Modelcode: FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Modelcode: FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Modelcode: FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P15K) 15 KW / 20 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E55) IP55 / Type 12,
(H1) RFI klasse A1/B (C1), (B) Remchopper
(G) Grafisch lokaal bed.paneel,
B1

Modelcode: FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P22K) 22 KW / 30 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E55) IP55 / Type 12,
(H1) RFI klasse A1/B (C1), (B) Remchopper
(G) Grafisch lokaal bed.paneel,
B2

Modelcode: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Modelcode: FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E55) IP55 / Type 12,
(H1) RFI klasse A1/B (C1), (B) Remchopper
(G) Grafisch lokaal bed.paneel,
A5

Modelcode: FC-302P4K0T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Modelcode: FC-302P45KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Modelcode: FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren


VLT® AutomationDrive FC 300

, ,
,
,
,

Modelcode: FC-302P75KT5P55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX


, , , ,
,
, , ,

Modelcode: FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren


VLT® AQUA Drive FC 202
,
,
, ,

Modelcode: FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP,
(T) Driefase (4) 380 - 480 VAC,
(E20) IP20 / Chassis, (H1) RFI klasse A1/B (C1),
(U) Remchopper + Veilige stop

Modelcode: FC-202P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-202P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP,
(T) Driefase (4) 380 - 480 VAC,
(E55) IP55 / Type 12, (H1) RFI klasse A1/B (C1),
(U) Remchopper + Veilige stop

Modelcode: FC-202P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 202
(P18K) 18,5 KW / 25 HP,
(T) Driefase (4) 380 - 480 VAC,
(E55) IP55 / Type 12, (H1) RFI klasse A1/B (C1),
(U) Remchopper + Veilige stop

Modelcode: FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren


, , , ,
,
, , ,

Modelcode: FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, (4) 380 - 480 VAC, (U) Remchopper + Veilige stop, (E20) IP20 / Chassis,
(H1) RFI klasse A1/B (C1),
(AX) Geen A-optie, (BX) Geen B-optie, (C) Gecoate printkaart, (X) Geen netvoedingsoptie
FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Modelcode: FC-102P7K5T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Opnieuw configureren

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, (4) 380 - 480 VAC, (U) Remchopper + Veilige stop, (E55) IP55 / Type 12,
(H1) RFI klasse A1/B (C1),
(AX) Geen A-optie, (BX) Geen B-optie, (C) Gecoate printkaart, (X) Geen netvoedingsoptie
FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Modelcode: FC-102P7K5T4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Weergeven: