VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Zeigt 18 Produkt(e)

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 310 Ampere Korrektur, IP54 / Typ 12,
EMV-Klasse A1, Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 250 Ampere Korrektur, IP54 / Typ 12,
EMV-Klasse A1, Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A400T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A400T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 400 Ampere Korrektur, IP21/Typ 1,
EMV-Klasse A2, Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A400T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 190 Ampere Korrektur, IP54 / Typ 12,
EMV-Klasse A1, Keine Netzoption
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 250 Ampere Korrektur, IP54 / Typ 12,
EMV-Klasse A1, Keine Netzoption
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Ansicht: