VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Insgesamt 17 Produkte

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A310) 310 A, (E54) IP54/Type 12,
(H4) Klasse A1, (3) Hauptschalter u Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf006a310t4e54h4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A, (E5H) IP54 / IP21,
(H4) Klasse A1, (3) Hauptschalter u Sicherung
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf005a190t4e5hh4xgc3xxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A, (E54) IP54/Type 12,
(H4) Klasse A1, (X) ohne Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf006a190t4e54h4xgcxxxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF006A190T4E2MH4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF006A190T4E2MH4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 A, (E2M) IP21/Type 1 + Klemmenabd,
(H4) Klasse A1, (X) ohne Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf006a190t4e2mh4xgcxxxsxxxxaxbxcfxxxdx
AAF006A400T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Neu konfigurieren

AAF006A400T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A400) 400 A, (E21) IP21,
(H4) Klasse A1, (X) ohne Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: aaf006a400t4e21h4xgcxxxsxxxxaxbxcfxxxdx

Ansicht: