VLT® Advanced Active Filter AAF 006

Zeigt 18 Produkt(e)

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A310) 310 Ampere Korrektur, (E54) IP54 / Typ 12,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A250) 250 Ampere Korrektur, (E54) IP54 / Typ 12,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A250T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A400T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A400T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A400) 400 Ampere Korrektur, (E21) IP21/Typ 1,
(H2) EMV-Klasse A2, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A400T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E54) IP54 / Typ 12,
(H4) EMV-Klasse A1, (X) Keine Netzoption
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A190T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

AAF006A250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A250) 250 Ampere Korrektur, (E54) IP54 / Typ 12,
(H4) EMV-Klasse A1, (X) Keine Netzoption
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF006A250T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Ansicht: